top of page
james-wainscoat-589769-unsplash.jpg

אל לב ההצלחה הקבוצתית > ליווי קבוצות וארגונים

״משתלת החלומות״

 

הכשרה מופלאה בה נצא למס״ע קסום למחוזות שונים ומגוונים במסגרת פעילויות קבוצתיות כגון: הרצאות , סדנאות, קורסים, ימי עיון וסמינרים.

אני מאמינה שכל שינוי מתחיל בצעד אחד קטנטן לאדם, שהינו צעד גדול לקהילה, ארגון, חברה.

כשיש גאות באוקיינוס ההצלחה כל האוניות והסירות עולות גבוה יותר.

כאן טמון סוד ההצלחה, למידה לאורך החיים על ידי טיפוח ופיתוח המצויינות האישית והחברתית.

מס״ע בתשעה צעדים

הצעד הראשון – זריעת חלומות

ברגע שזרענו את המטרות שלנו ומצאנו הכוונה טובה לשינוי, נוכל להמשיך ולנטוע את השתילים (הכלים / המשאבים).

אותם ״שתילים״ שייסיעו לכם להתמודד בצורה טובה יותר עם אתגרי החיים

אווזי הבר טסים במבנה V אופייני: בחוד המבנה נמצא המנהיג, הנושא בנטל העיקרי של ההובלה. הטיסה במבנה מקנה לכל אחד מחברי הלהקה את היתרון של הפחתת החיכוך עם האויר, וכן את האפשרות להגביה עוף בעזרת משק כנפיו של האווז שנמצא לפניו. 

לכן, הטיסה במבנה זה היא יעילה ומהירה בכ- 70% יותר ממעופו של אווז בודד. כתוצאה ממנה, גדל טווח מעופה של הלהקה והיא מסוגלת להגיע למחוזות רחוקים יותר. כאשר סוטה אחד האווזים ממקומן הנכון במבנה, מיד הוא חש בהתגברות החיכוך בינו לבין האויר, וממהר לתקן את מסלולו אל המיקום הנכון, שיא פשר לו להנות מתנאי מעוף משופרים.

כאשר מתעייף המנהיג, הוא עובר לסוף המבנה, ואת מקומו תופס אווז אחר. כאשר אחד מחברי הלהקה אינו חש בטוב ונאלץ לנחות ולחנות, הוא אינו נותר בודד - אחד מחברי הלהקה מצטרף אליו להגנה ולעזרה.

חברי הלהקה נוהגים לעודד את מנהיגם בעת הטיסה בקריאות עידוד - אלו הן קריאות אווזי הבר. אם נלמד לפעול בצוות, נוכל גם אנו להיות פוריים יותר ולהשיג דברים רבים יותר. אחדות המטרה, שילוב של מגוון הכשרונות וסיוע הדדי יביאו את הצוות כולו להישגים משופרים. 

עידוד המנהיגות הוא חשוב ומסייע בידי מנהיגים לעמוד בלחצי היום-יום.

נכונות לסייע לחבר בעת צרה היא חלק מחיינו כצוות.

יכולתנו להחליף את המנהיג, כשעייף, חשובה להשגת מטרתנו המשותפת.

לכן, בפעם הבאה שאת או אתה רואים להקה של אווזי בר, זכרו: זכות היא ואף אתגר להיות חבר בצוות.

זכות - שיש לכבדה,

ואתגר - שיש ללומדו.

לחברות זו תמורה  החשובה לפרט ולחברה - השגת מטרותינו.

bottom of page